Kế hoạch rèn kỹ năng tự phục vụ

Thứ tư - 17/05/2017 04:44
Kế hoạch rèn kỹ năng tự phục vụ năm học 2016 -2017

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG II

 
 

 


          Số:       /KH- MNPTII

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Phương Trung, ngày 02   tháng 10  năm 2016

                                      

             KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ

Năm học 2016 – 2017

 

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Sở giáo dục và Phòng Giáo Dục & Đào Thanh Oai  về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 về Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở lứa tuổi mầm non.

           - Căn cứ vào nhận thức Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ quan trọng đang được ngành giáo dục triển khai và thực hiện trong trường mầm non. Căn cứ theo tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Phương Trung II lập kế hoạch cụ thể như sau:

        I. MỤC TIÊU:

- Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và hình thành ở trẻ một số kỹ năng sống cơ bản, cho trẻ tiếp xúc từ từ với các loại kiến thức văn hóa trong năm học, trên cơ sở hướng dẫn thực hiện các hoạt động trải nghiệm khám phá, qua hoạt động góc, chơi thao tác vai và qua các hội thi...Vì vậy giáo viên cần giúp trẻ có mối liên kết mật thiết giữa các bạn trong lớp, biết chia sẻ, lắng nghe, diễn đạt được ý của mình.

          Giáo dục kỹ năng sống là một hoạt động không thể thiếu được tại trường Mầm non, vì vậy chuyên môn nhà trường đã xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong nhà trường.

          - Giúp giáo viên và phụ huynh học sinh hiểu được các khái niệm về kỹ năng sống hàng ngày để giáo dục trẻ.

          - Kỹ năng sống của trẻ được hình thành và phát triển khi mọi người tạo nhiều cơ hội cho trẻ tham gia.

          - Giáo viên và phụ huynh giúp trẻ có những hiểu biết ban đầu về kỹ năng sống của con người trong môi trường xã hội.

          - Trẻ có kiến thức cơ bản về kỹ năng sống thường ngày, kỹ năng giao tiếp xã hội và các hành vi ứng xử cơ bản ban đầu.

    II. YÊU CẦU:

- Giáo viên nắm được nội dung giáo dục kỹ năng sống của trẻ để đưa vào kế hoạch từng chủ đề và lồng ghép trong các hoạt động một cách linh hoạt .

- Giúp trẻ có được sự an toàn ở mọi lúc mọi nơi, có tính tự lực tự tin, giàu sức sáng tạo và khỏe mạnh.

- Hướng dẫn trẻ có hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động lồng ghép, tích hợp.

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, thực hành về kỹ năng sống …phù hợp với trẻ.

III. CHỈ TIÊU

          - Giáo viên nắm vững cách giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

          -100% trẻ được giáo dục các kỹ năng sống cơ bản, hành vi thực hiện trong các hoạt động.

          - 85% trẻ có các kỹ năng tốt về tự tin, giao tiếp, hợp tác, tự phục vụ…

          - Giáo viên luôn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động 1 ngày của trẻ.

IV. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1. Kỹ năng vận động:

- Trẻ phối hợp dễ dàng các vận động đi, chạy, nhảy và vẽ được các hình mình thích. Những kỹ năng vận động này sẽ giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ.

2. Kỹ năng tự tin:

- Một trong những kỹ năng đầu tiên giáo viên chú tâm là phát triển sự tự tin hoặc lòng tự trọng cho trẻ. Nghĩa là giúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với người khác. Kỹ năng sống này luôn giúp trẻ cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi.

3. Kỹ năng hợp tác:

- Bằng các trò chơi, câu chuyện, bài hát, giáo viên giúp trẻ học cách cùng làm công việc với bạn. Đây là một công việc không nhỏ đối với trẻ ở lứa tuổi này. Khả năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và cùng làm việc với các bạn.

4. Kỹ năng tò mò:

- Có lẽ một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có ở trẻ vào giai đoạn này là sự khao khát được học. Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu và ý tưởng khác nhau đễ khêu gợi tính tò mò tự nhiên của trẻ, các hoạt động mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều hơn là những thứ có thể đoán trước được.

5. Kỹ năng giao tiếp:

- Trẻ cần biết thể hiện bản thân và diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu. Trẻ cần cảm nhận được vị trí, kiến thức của mình trong thế giới xung quanh. Giúp trẻ cảm thấy thoải mái khi nói về một ý tưởng hay một ý kiến nào đó của trẻ, trẻ sẽ dễ dàng học và sẵn sàng tiếp nhận những suy nghĩ mới. Đây chính là yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẵn sàng học mọi thứ.

6. Kỹ năng tự phục vụ:

- Trẻ cần biết một số kỹ năng tư phục vụ cho cá nhân trẻ, biết bảo vệ sức khỏe và phòng chống một số các tai nạn thông thường và một số nơi gây nguy hiểm đến cho bản thân trẻ. Giáo viên nên hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng này để giúp trẻ khỏe mạnh, tự lực và an toàn trong quá trình trẻ chơi và hoạt động ở mọi lúc mọi nơi.

V. BIỆN PHÁP:

- Giáo viên và phụ huynh có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống bằng cách tạo ra các mối liên kết với bạn bè của trẻ tại lớp, tại gia đình. Hãy hỏi xem trẻ muốn nói gì?muốn làm gì? Muốn cùng chơi với ai? Chơi như thế nào? Để có thể thấy trẻ dễ dàng kết bạn khi chơi trong môi trường của riêng trẻ.

- Giáo viên cho trẻ chia sẻ với bạn theo nhóm, có thể hình thành nhóm liên kết với các bạn trong nhóm. Khi có được mối liên kết với nhóm nào đó, các mối liên hệ khác sẽ hình thành tiếp theo một cách dễ dàng hơn.

- Trẻ học và khám phá trải nghiệm thông qua các trò chơi. Các hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải quyết các vấn đề, thực hành các ý tưởng. Khi chơi trẻ biết sáng tạo cách chơi và đạt được mục đích, đây chính là kỹ năng cơ bản để sống và làm việc sau này. Vì vậy giáo viên cần tạo tình huống chơi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ và sự năng khiếu tò mò bẩm sinh của trẻ có thể lĩnh hội kinh nghiệm và giải quyết được các vấn đề khi chơi với nhau.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Tháng 9:

     - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung về giáo dục kỹ năng sống của trẻ cho giáo viên.

     - Giáo viên luôn chú trọng nghiên cứu nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các tài liệu bồi dưỡng.

     - Hướng dẫn giáo viên cho trẻ làm quen với một số kỹ năng sống đơn giản hàng ngày.

-         Hướng dẫn giáo viên lồng ghép nội dung tuyên truyền qua các bảng tuyên truyền tại lớp theo từng chủ đề sao cho phù hợp.

 - Dạy trẻ cách chào hỏi người lớn; Cách chào hỏi bạn bè…

2.Tháng 10:

- Hướng dẫn giáo viên tập cho trẻ có một số thói quen tốt và các kỹ năng sống trong sinh hoạt hàng ngày.

- Chú ý lồng ghép kỹ năng sống  vào hoạt động có chủ định, ở mọi lúc mọi nơi và các hoạt động khác.

       - Giáo dục trẻ biết tự thay quần áo; Tự mang dày dép; tự sắp xếp đồ dùng cá nhân ngăn nắp

3.Tháng 11:

- Triển khai tập huấn về giáo dục kỹ năng sống của trẻ cho giáo viên.

- Tiếp tục hướng dẫn GV rèn cho trẻ có một số thói quen tốt và kỹ năng sống cơ bản trong sinh hoạt như: kĩ năng tự phục vụ chải tóc, cài cúc áo, cất dày dép và biết phòng tránh một số nơi nguy hiểm...

      - Tập cho trẻ làm quen với các thao tác kỹ năng phòng chống các tai nạn thông thường hàng ngày trẻ hay gặp.

4.Tháng 12:

      - Trẻ được thực hiện hoạt động khám phá trải nghiệm đơn giản về các kỹ năng sống hàng ngày.

      - Trẻ biết thực hiện thao tác chơi ở góc phân vai và thao tác chơi tương đối thành thạo.

   - Lồng ghép nội dung tuyên truyền qua nội dung của chủ đề trong tháng về các kỹ năng tình cảm xã hội.

5.Tháng 1 +2:

      - Hướng dẫn cô và trẻ làm sách tranh về các hoạt động giáo dục kỹ năng sống của trẻ.

- Trao đổi kinh nghiệm khi thực hiện giáo dục kỹ năng sống của trẻ trong quá trình hoạt động với đồng nghiệp.

- Giáo dục trẻ biết nhận và xin lỗi; Vượt qua nỗi sợ hãi; Sự quan tâm…

6. Tháng 3:

      -Tiếp tục cho trẻ học và khám phá về các kỹ năng sống qua các hoạt động học, trò chơi ở các góc và ở mọi lúc mọi nơi.

      - Trẻ thể hiện được các kỹ năng sống qua quá trình trẻ chơi và khám phá, trải nghiệm.

7. Tháng 4:

      -  Sưu tầm tranh ảnh  về giáo dục các kỹ năng sống của trẻ qua các hoạt động hàng ngày.

      - Lồng ghép nội dung tuyên truyền qua nội dung của chủ đề trong tháng về những kỹ năng nhận thức.

8.Tháng 5:

- Theo dõi sự tiến bộ của trẻ về thực hiện các kỹ năng sống cơ bản thường ngày.

- Tham gia đánh giá kết quả trên trẻ qua phiếu khảo sát về kỹ năng sống.

Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ mầm non Phương Trung II năm học 2016 -2017,  yêu cầu các giáo viên bám sát thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc sẽ trao đổi về bộ phận chuyên môn nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý để việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong quá trình chăm sóc - giáo dục được phát triển toàn diện.

          HIỆU TRƯỞNG                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Nguyễn Thị Nhung                                                       Lê Thị Kim Hoàn

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Kim Hoàn

Nguồn tin: Trường MN Phương Trung II

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 63

Tổ chức “Liên hoan văn nghệ - chia quà Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu”

Thời gian đăng: 01/06/2020

lượt xem: 83 | lượt tải:28

Số 01/TĐMNPT2

Bản đăng ký thi đua năm học 2018 -2019 trường MN Phương Trung 2

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 256 | lượt tải:0

3537

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 266 | lượt tải:92

3538

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 273 | lượt tải:71

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 283 | lượt tải:97
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây