Kế hoạch tổ chức các chuyên đề

Thứ tư - 17/05/2017 04:42
Kế hoạch tổ chức chuyên đề năm học 2016 -2017

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI   TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG II

  

             Số:     / KH-MNPTII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hanh phúc

 
 

 


Phương trung, ngày 02 tháng  10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2016- 2017

 

 

Thực hiện hướng dẫn số 3357/SGD &ĐT-GDMN ngày 07/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Thực hiện theo công văn số 460/GD&ĐT-GDMN  ngày 12 /9/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của cấp học Mầm non huyện Thanh Oai.

Căn cứ vào kế hoạch số 41/KHNH-MNPTII ngày 12/9/2016 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường mầm non Phương Trung II.

         Căn cứ vào nội dung các chuyên đề đã tiếp thu hè năm 2016.

 

Trường Mầm non Phương Trung II xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  chuyên đề năm học 2016 - 2017 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 

- Nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống tinh thần trách nhiệm và trình độ, năng lực cho giáo viên.

- Nâng cao nhận, thức kỹ năng  tiếp thu các chuyên đề thực hiện  chương trình GDMN mới.

- Nâng cao khả năng sư phạm để thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non.

- Tăng cường, đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhóm lớp, nhà trường.

- Huy động, tuyên truyền sự tham gia của phụ huynh học sinh trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

II. NỘI DUNG :

       Năm học 2016 – 2017 triển khai, chỉ đạo thực hiện tất cả các chuyên đề đã tiếp thu và triển khai trong các năm học. Trong đó tập trung thực hiện các chuyên đề trọng tâm như: Chuyên đề phát triển thể chất, Chuyên đề Âm nhạc, chuyên đề tạo hình, chuyên đề giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

       Tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề như: Chuyên đề giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục dinh dưỡng – Vệ sinh ATTP, Chuyên đề giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, chuyên đề phòng tránh hỏa hoạn thiên tai, Phòng tránh  tai  nạn thương tích, chuyên đề văn học và chữ viết.

III.MỤC TIÊU CỤ THỂ:

1. Tập trung đi sâu vào các chuyên đề sau:

* Chuyên đề phát triển vận động:

- Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức nội dung chuyên đề cho 100% giáo viên
- Tiếp tục xây dựng bổ sung đồ dùng, dụng cụ cho góc vận động của các nhóm lớp.

- Sưu tầm các bài hát phù hợp để dạy trẻ vận động kết hợp âm nhạc.

- Tổ chức kiến tập chuyên đề PTVĐ tại lớp: A1( GV: Kim Huế, Nguyễn Hiền, Lê Thu ).

- Tập trung nghiên cứu tài liệu đưa các trò chơi, bài tập vận động giúp trẻ hoàn thiện cơ bắp và phát triển cân đối hài hòa.

* Chuyên đề âm nhạc:

- Bồi dưỡng giáo viên cách lựa chọn những bài hát đơn giản, ngắn gọn phù hợp với lứa tuổi trẻ và biết vận dụng phương pháp linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động âm nhạc (có thể vừa kết hợp phương pháp truyền thống vừa sáng tạo) để làm mới hoạt động, tạo hứng thú cho trẻ khi được tiếp cận với giai điệu, hình ảnh của bài hát….

- Bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp tổ chức các hoạt động âm nhạc.

- Tham khảo đĩa DVD do PGD triển khai giúp giáo viên biết ý nghĩa của việc đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc, mục đích, các phương pháp vận dụng thực hiện trong tổ chức hoạt động âm nhạc.

- Triển khai giáo viên, tự bồi dưỡng cá nhân qua xem dĩa, tham khảo tìm hiểu thêm trên các nguồn tài nguyên internet, họp nhóm thảo luận rút kinh nghiệm thực hiện tổ chức hoạt động âm nhạc tại nhóm lớp.

- 100% giáo viên biết lựa chọn bài phù hợp, tổ chức hoạt động âm nhạc có hiệu quả. GV: Lê Trang - Kim Huế - Nguyễn Hiền - Lê Thu – Nguyễn Hằng – Hoàng Học – Nguyễn Loan –Tươi – Nguyễn Như – Hải Yến...

* Chuyên đề Tạo Hình :
      - Nâng cao chất lượng tạo hình cho trẻ qua các hoạt động tạo hình, sử dụng màu nước, tạo các bức tranh trang trí ở các nhóm, ở các lớp, tạo sản phẩm có chất lượng .
      - Xây dựng góc tạo hình của trẻ gắn với từng chủ đề.
      - Rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ qua các hoạt động tại lớp, phát huy tính sáng tạo và tưởng tượng của trẻ.
      - Tạo môi trường mở ở góc để giúp trẻ phát huy tính tư duy sáng tạo trong các hoạt động tạo hình.
      - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đi dạo, thăm quan nâng cao nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh.

- Tổ chức kiến tập chuyên đề tại lớp:  GV Nguyễn Hằng – Ng. Như – Hải Yến

* Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở  các độ tuổi :
       - Đưa chuyên đề vào lồng ghép vào các hoạt động trong ngày của trẻ theo đúng chỉ đạo của Sở, Phòng.       
       - Chỉ đạo các lớp tiếp tục lồng ghép các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi để giúp trẻ có thêm kinh nghiệm trong các hoạt động hằng ngày.
   - Xây dựng môi trường mở trong và ngoài lớp để trẻ tự tìm tòi khám phá, tư duy, nâng cao nhận thức với thế giới xung quanh.
   - Chú ý mục tiêu của các lĩnh vực phát triển các nội dung hoạt động cho trẻ phù hợp theo từng độ tuổi.

- Tổ chức kiến tập chuyên đề tại lớp: A1 GV: Kim Huế, Nguyễn Hiền, Lê Thu.

- Bồi dưỡng cho giáo viên về cách lồng ghép chuyên đề giáo dục kỹ năng tự phục vụ.

- Chỉ đạo 15/15 nhóm lớp xây dựng góc:  “Thực hành kỹ năng sống”.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề đã thực hiện:

* Chuyên đề Vệ sinh – Giáo dục  dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

-100% nhóm lớp có đủ đồ dùng vệ sinh nhóm lớp,Vệ sinh cá nhân trẻ, có lịch vệ sinh tháng, tuần, hàng ngày vệ sinh  lớp, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

- 100% trẻ 5 tuổi bán trú được chải răng hàng ngày sau bữa ăn.

-100% các nhóm lớp tổ chức cho trẻ rửa tay dưới vòi nước chảy, trẻ có thói quen và kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, các nhóm lớp thực hiện thường xuyên vệ sinh môi trường vệ sinh đồ dùng, đồ chơi. Các nhóm lớp đều có thùng đựng rác để đúng nơi quy định. Trẻ có thói quen bỏ rác dúng nơi quy định.

- Công tác nuôi dưỡng đảm bảo về VSAT TP không để tình trạng  ngộ độc thức ăn trong bếp ăn. Nhà trường có hợp đồng thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm đủ 24h.

- Nhà bếp, đồ dùng nhà bếp luôn sạch sẽ ngăn nắp, có bảng biểu theo quy định.

* Chuyên đề văn học chữ viết:

-100% giáo viên nắm vững nội dung chuyên đề vận dụng linh hoạt trong hoạt động giaó dục trẻ.

-100% nhóm lớp có góc học tập – thư viện của bé được sắp xếp nội dung theo chủ đề.

-100% trẻ 5 tuổi có đủ vở tập tô, tranh theo chủ đề.

-100% trẻ nhận biết và phát âm chuẩn 29 chữ cái.

*Chuyên đề giáo dục an toàn giao thông:

- 100% giáo viên nắm được nội dung chuyên đề để vận dụng giáo dục trẻ trong các  hoạt động  giáo dục.

- Các nhóm lớp có mô hình, có đủ đồ dùng để dạy trẻ về GDATGT.

* Chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường:

- 100% Giáo viên nắm vững nội dung chuyên đề để lựa chọn nội dung tích hợp vào các hoạt động giáo dục.

- Các nhóm lớp tạo được môi trường để giáo dục trẻ  bảo vệ môi trường, trẻ được tham gia vào các hoạt động nhằm giáo dục bảo vệ môi trường như lao động tự phục vụ, nhặt rác, lá cây. Giáo viên biết tận dụng các nguyên vật liệu thải bỏ để làm đồ dùng, đồ chơi góp phần bảo vệ môi trường.

- 100%  các nhóm lớp thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm lớp và có góc tuyên truyền về giáo dục bảo vệ môi trường.

* Chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích- chăm sóc sức khỏe cho trẻ:

 - Nhà trường thành lập ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích thực hiện chấm điểm theo tháng điểm quy định.

- Cán bộ y tế có kế hoạch cụ thể về công tác y tế trong trường học, thực hiện các nội dung chăm sóc trẻ theo quy định.

* Chuyên đề giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiện hiệu quả:

- 100% giáo viên nắm được nội dung chuyên đề biết lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp theo chủ đề và các hoạt động giáo dục trong trường mầm non.

- Các nhóm lớp có nội dung truyên truyền giáo dục trẻ về sử dụng năng lượng tiết kiệm.

- Giáo viên gương mẫu trong việc sử dụng điện nước trong nhóm lớp để giáo dục trẻ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

* Chuyên đề nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 tuổi.

   - 100% giáo viên nắm được mục đích yêu cầu, nguyên tắc chính, nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

   - 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi biết cách tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo. Biết lựa chọn nội dung tích hợp vào từng chủ đề phù hợp.

           Tóm lại:

-  100% CBGV nắm được nội  dung, phương pháp, chương trình GDMN non mới để vận dụng lựa chọn các nội dung giáo dục phù hợp với trẻ và thực tế địa phương.

- Vận dụng linh hoạt nôị dung các chuyên đề đã tiếp thu trong các hoạt động giáo dục theo từng chủ đề và 1 ngày hoạt động của bé tại trường MN.

IV. CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:

1.Công tác bồi dưỡng  100% giáo viên được tập huấn chuyên mới trong từng năm học và được nhắc lại các chuyên đề, nắm vững về nội dung và yêu cầu các chuyên đề, vận dụng vào công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động 1 ngày cho trẻ.

     2. Tích cực trong công tác  tuyền truyền cho phụ huynh tham gia đóng góp, sưu tầm đồ dùng phục vụ chuyên đề, giáo viên sưu tầm các nguyên vật liệu tại địa phương để thực hiện chuyên đề và biết tận dụng nội dung giáo dục theo chủ đề giáo dục.

     3. Nhà trường xây dựng kế hoạch đưa cụ thể mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng chuyên đề, đề ra giải pháp sát thực với với tình hình nhà trường.

    4. Trong từng tháng lựa chọn chuyên đề trọng tâm để phát động thực hiện một chuyên đề cụ thể, đánh giá xếp loại chuyên đề hàng tháng gắn với thực hiện quy chế chuyên môn .

     5. Tham mưu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí để giáo viên thực hiện theo nội dung  các chuyên đề.

     6. Tổ chức phát động và kiểm tra, chấm điểm  đánh giá xếp loại , khen thưởng  vào cuối năm học.

                                7. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai, thực hiện chuyên đề gắn với sơ kết,                    tổng kết năm học của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện các chuyên đề năm học 2016-2017 của trường mầm non Phương Trung II./.

Nơi nhận:                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH, 15 nhóm lớp;

- Lưu VT.

 

                                                                              Lê Thị Kim Hoàn

 

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Kim Hoàn

Nguồn tin: Trường MN Phương Trung II

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 63

Tổ chức “Liên hoan văn nghệ - chia quà Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu”

Thời gian đăng: 01/06/2020

lượt xem: 83 | lượt tải:28

Số 01/TĐMNPT2

Bản đăng ký thi đua năm học 2018 -2019 trường MN Phương Trung 2

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 256 | lượt tải:0

3537

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 267 | lượt tải:92

3538

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 273 | lượt tải:71

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 283 | lượt tải:97
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây